Źródła dostaw energii elektrycznej (% najwyższego potencjału)

Dostawa energii elektrycznej ogółem w stosunku do zapotrzebowania

image/svg+xml

Proporcja źródeł dostaw energii elektrycznej w miksie

Wpływ całkowitych dostaw energii elektrycznej